Garaža

Odaberite garazno mesto ispod željene lamele u kojoj se nalazi vas budući stan.

Podzemna garaža ima dva ulaza i dva izlaza, sa automatskom rampom za kontrolu pristupa. Garaži se pristupa iz ulice Đorđa Nikšića-Johana, prostire se na dve podzemne etaže, ukupan broj garažnih mesta je 536. Prosečna površina garažnog mesta je 12 m².

Kapacitet mesta koja imaju mogućnost priključka električnih punjača za električna vozila je do 30 mesta. Iz obe podzemne etaže se sa 8 putničkih liftova pristupa svim nivoima u svih 6 lamela.

Nivo -1

Nivo -2